Maahanmuuton haasteet – katse kotouttamispolitiikkaan

Julkisessa keskusteluissa on viime aikoina pohdittu paljon maahanmuuttajien roolia Suomessa. Näkökulmia on niin monia kuin on keskustelijoitakin. Etenkin pakolaisten maahanmuutossa on huomattavia haasteita, joihin on löydettävä oikeat ratkaisut nopeasti. Maahanmuuttajien joukossa on paljon koulutettuja ja osaavia ihmisiä. Isolla osalla heistä on halu integroitua nopeasti osaksi aktiiviväestöä, kunhan siihen annetaan mahdollisuus. Nopeasti hankittu kielitaito ja toive työllistymisestä jo turvapaikanhakuprosessin aikana ovat selviä merkkejä halusta osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen. Kielitaito karttuu parhaiten töitä tekemällä ja aktiivisella sosiaalisella toiminnalla. Työlupien saamista pitäisi näin ollen helpottaa nykyisestä.

Ainoa tapa vähentää pakolaisuutta pysyvästi on kehittää elinkelpoiset olosuhteet lähtömaihin.

Pakolaisleirien rakentaminen EU-rajojen ulkopuolelle on ongelmien siirtämistä ja jopa niiden pahentamista. Leireistä ei voi muodostua toimivia yhteiskuntia, vaan ajan kuluessa niistä tulee Gazan tapaisia kapinan ja terrorismin pesäkkeitä. Ainoa tapa vähentää pakolaisuutta pysyvästi on kehittää elinkelpoiset olosuhteet lähtömaihin. Aikoinaan suomalaisten maastapako Yhdysvaltoihin ja myöhemmin Ruotsiin ja Australiaan loppui, kun elinolosuhteet täällä paranivat.

Yksinäisten miesten maahanmuutto johtaa ongelmiin, ellei yhteiskunnalla ole halukkuutta näiden ongelmien ennaltaehkäisyyn. Viime aikojen karmeat uutiset maahanmuuttajien tekemistä raiskauksista eivät muuta sitä tosiasiaa, että aivan kaikissa yhteiskunnissa raiskaukset ovat tuomittavia. Ongelmia syntyy, kun nuoret, koko elämänsä sodan keskellä tai pakolaisleireillä asuneet yksinäiset miehet tulevat vieraaseen maahan ilman aikaisempaa kokemusta mistään normaalista yhteiskunnasta, ilman omia perheitään tai tukiverkkoa, ilman vallitsevan kulttuurin ja toisten käyttäytymisen ymmärrystä, ja ilman kunnollisia sidoksia ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuu rikoksesta on silti yksiselitteisesti sen tekijällä ja teot tulee tuomita lain mukaan.

Vaikka seksuaalirikoksista langetettavien rangaistusten kiristäminen on suomalaisen oikeustajun mukaisesti tärkeää, ei se kuitenkaan lopulta poista perusongelmaa.

Seksuaalirikoksista langetettavien rangaistusten kiristäminen on suomalaisen oikeustajun mukaisesti tärkeää, mutta se ei kuitenkaan poista perusongelmaa. Yksilön ehdottomasta vastuusta huolimatta ongelman synnyn taustalla on vuosia jatkunut epäonnistunut kotouttamispolitiikka: maahanmuuttajien eristäminen muusta yhteiskunnasta, puutteellinen kielen opetus, liian vähäinen perehdytys suomalaiseen kulttuuriin ja omasta tahdosta riippumaton este tehdä työtä ja osallistua työn kautta oman tulevaisuuden ja yhteiskunnan rakentamiseen. Kotouttaminen ei ole ilmaista, mutta se on ainoa vaihtoehto isompien ongelmien ehkäisyyn ja kunnolla toteutettuna johtaa lopulta parempaan lopputulokseen.

Kukaan meistä ei varmasti halua Suomeen palavia autoja ja maahanmuuttajien mellakointia Ruotsin malliin. Maksamme nyt kalliin hinnan perussuomalaisten ja sinisten ajamasta maahanmuuttajien eristämisestä. Tosiasia kuitenkin on, etteivät levottomista oloista tulevat pakolaisvirrat tule vähenemään ihan heti. Näin ollen on ensisijaisen tärkeää tehdä järkevää kotouttamispolitiikkaa, jotta viime hallituskauden aikana tehtyjä virheitä ei toisteta.

Jaa sosiaalisessa mediassa
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •