Etusivun tukijat

Tunnen Pekan luotettavana ja terävänä lääkärikollegana jo kolmen vuosikymmenen ajalta. Pekka on ajatteleva, kriittinen ja osaava lääkäri, jonka tietotaitoa tarvittaisiin myös SOTE-sotkun selvittämisessä.
Jukka-Pekka Kouri
Fysiatrian erikoislääkäri
Olen tuntenut Pekan hyvin jo polvenkorkuisesta lähtien. Yhtä kauan olen tuntenut hänet luovana ja päämäärätietoisena ongelmanratkaisijana, samalla myös inhimillisenä ja lämpimänä ystävänä. Parempaa yhteisten asioiden hoitajaa en osaa kuvitella.
Panu Saarela​
Uskonnonopettaja, pastori
Tunnen Pekan työn puitteissa. Hän oli monen vuoden ajan esimieheni, ja sinä aikana opin arvostamaan häntä oikeudenmukaisena johtajana, joka myös puolusti rohkeasti alaisiaan tosi paikan tullen.
Hannu Virtanen
Neurologian erikoislääkäri

Etusivun artikkelit

Viimeisimpiä kirjoituksiani

Suuri kiitos!

Kun terveydenhuollon rakenteet ovat pielessä, ei niitä saa toimiviksi pelkällä ruohonjuuritason työllä. Päätin lähteä politiikkaan, koska haluan muuttaa rakenteita ja tiedän, kuinka se tehdään – inhimillisesti. Muutokset tuovat mukanaan mittavia säästöjä, mutta ennen kaikkea hyvinvoivia ja terveempiä ihmisiä. Kansanedustajaehdokkuuteni konkretisoitui,…

Väärinymmärretty aivovamma – kuuluuko kenellekään?

Aivovammat ja niiden diagnosointi, kuntoutus ja korvausvelvollisuus herättävät jatkuvaa kiivasta keskustelua. Aivovamma itsessään koskettaa vammautunutta ja hänen omaisiaan, lisäksi se tuo mukanaan myös merkittävää epävarmuutta tulevaisuudesta ja huolta taloudellisesta pärjäämisestä. Aivovamman jälkeen elämä ei palaa entiselleen. Vammautunut saattaa pahimmillaan joutua…

Demokratian uusi aika – siksi Liike Nyt

Liike Nyt on uusi ja monille vielä kovin tuntematon liike. Poliittisen ajattelun uudistamiselle on kuitenkin aihetta ja juuri siksi Liike Nyt on sitä, mitä suomalainen politiikka tarvitsee. Itselleni heräämisen hetki koitti marraskuussa 2015, kun kahden suurimman hallituspuolueen puheenjohtajat Sipilä ja…

Vaalikampanjahäiriköinti on terrorismia

”Ilmiönä terrorismi määritellään toimintana, joka sisältää kansallisen lain tai kansainvälisen oikeuden vastaisia tekoja, väkivaltaa tai sillä uhkaamista ja levottomuuden tai pelon aiheuttamisen tavoittelua.” (Terrorismia torjutaan viranomaisten yhteistyöllä: Sisäministeriö. https://intermin.fi/poliisiasiat/terrorismin-torjunta) Väkivalta ja häiriökäyttäytyminen ovat huolestuttavasti lisääntyneet käynnissä olevan vaalikampanjoinnin aikana. Sinisen…

Eläkejärjestelmän ABC

Sain toiveen kirjoittaa ajatuksiani Suomen eläkejärjestelmästä ja sen tulevaisuudesta. Aihe on minulle tuttu. Olen seurannut nykyisen eläkejärjestelmän kehittymistä, ollut aktiivisesti mukana keskusteluissa ja lisäksi nähnyt työssäni valitettavan paljon esimerkkejä siitä, mihin nykyisen eläkejärjestelmän ongelmakohdat saattavat ihmisiä pahimmillaan pudottaa. Tällä hetkellä…