Ajatuksia ikäihmisten hyvinvoinnista

Suuret ikäluokat vanhenevat, minkä vuoksi Suomessa on pian enemmän eläkeikäisiä kuin koskaan ennen. Väestörakenteen muutos pakottaa päättäjät pohtimaan uusia toimintatapoja ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi jo seuraavalla vaalikaudella. Eduskuntaan tarvitaan uusia ja tuoreita, mutta myös pitkän kokemuksen rikastuttamia, moniuloitteisia näkökulmia. Uskon vakaasti, että kuntoutukseen erikoistuneen lääkärinurani aikana hankitulla tietotaidolla voi olla merkittävä rooli ikäihmisten hoidon ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävien toimintatapojen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Kuntoutukseen erikoistuneen lääkärinurani aikana hankitulla tietotaidolla voi olla merkittävä rooli ikäihmisten hoidon ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävien toimintatapojen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Ikääntymiseen liittyvään toimintakyvyn heikkenemiseen on tärkeää puuttua riittävän ajoissa, jo ennen nykyistä keinotekoista 75 vuoden ikää. Fyysisen toimintakyvyn laskua ja tähän liittyvää sairastavuuden lisääntymistä sekä sosiaalisten verkostojen rapistumista ja yksinäisyyttä tulee ehkäistä jo silloin, kun merkkejä iän mukanaan tuomista ongelmista ei vielä merkittävästi ole.

Niin ikäihmisten kuin nuorempienkin kanssakulkijoiden kohdalla sairauksien ennaltaehkäisy ja toimintakyvyn ylläpito ja lisääminen tuovat lopulta merkittäviä säästöjä. Ennen kaikkea hyvinvoinnin, mutta myös kustannusten näkökulmasta yksi tärkeimmistä toimintakyvyn ylläpitämisen hyödyistä on se, että ihmiset voivat asua kotona yhä pidempään. Olemassa onkin jo useita tutkimustietoon perustuvia välineitä ja toimintatapoja, joita tulee ottaa käyttöön. Kotona asuvien muistisairaiden ja heidän läheistensä keskinäistä vuorovaikutusta voidaan edistää monin tavoin. Kotona asumisen on oltava turvallista, mikä onnistuu nykyteknologian avulla ihmisen yksityisyyttä kunnioittaen.

Hyvinvoinnin, mutta myös kustannusten näkökulmasta yksi tärkeimmistä toimintakyvyn ylläpitämisen hyödyistä on se, että ihmiset voivat asua kotona yhä pidempään.

Fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitäminen sisältää riittävän liikunnan, sosiaalisten verkostojen vahvistamisen sekä kulttuuri- ja erityisesti musiikkivirikkeiden tarjoamisen. Yhteiskunnan ei tarvitse järjestää kaikkia palveluita, vaan usein riittää erilaisten aktiviteettien mahdollistaminen: edullisia tai ilmaisia liikuntamahdollisuuksia, kuntosaleja, uimahalleja, kulttuuritiloja, kirjastoja ja konsertteja. Aktiviteettien tarjoaminen maksaa itsensä takaisin ihmisten toimintakyvyn säilymisenä ja terveyspalvelujen käytön vähentymisenä. Kunnissa on lakisääteisesti olemassa vanhusneuvostot, mutta niiden kokoonpano ja toimintatavat ovat kuntien päätettävissä eikä niillä ole itsenäisiä toimintamahdollisuuksia. Ikäihmisillä itsellään on riittävästi osaamista ja paras ymmärrys tarpeistaan, jotta he voivat järjestää ja valita mielekästä toimintaa.

Lupaan olla viisaasti liikkeellä – ikäihmisten puolesta.

Jaa sosiaalisessa mediassa
 • 38
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  38
  Shares