Pekasta sanottua

Tunnen Pekan luotettavana ja terävänä lääkärikollegana jo kolmen vuosikymmenen ajalta. Pekka on ajatteleva, kriittinen ja osaava lääkäri, jonka tietotaitoa tarvittaisiin myös SOTE-sotkun selvittämisessä.
Jukka-Pekka Kouri
Fysiatrian erikoislääkäri
Olen tuntenut Pekan hyvin jo polvenkorkuisesta lähtien. Yhtä kauan olen tuntenut hänet luovana ja päämäärätietoisena ongelmanratkaisijana, samalla myös inhimillisenä ja lämpimänä ystävänä. Parempaa yhteisten asioiden hoitajaa en osaa kuvitella.
Panu Saarela
Uskonnonopettaja, pastori
Tunnen Pekan työn puitteissa. Hän oli monen vuoden ajan esimieheni, ja sinä aikana opin arvostamaan häntä oikeudenmukaisena johtajana, joka myös puolusti rohkeasti alaisiaan tosi paikan tullen.
Hannu Virtanen
Neurologian erikoislääkäri
Pekka on ennen kaikkea analyyttinen ja järkevä.
Tarja Niemi
Plastiikkakirurgi
Olen tutustunut Pekkaan harrastustoiminnan kautta. Pekka on määrätietoinen ongelman ratkaisija, joka tarttuu ongelmiin jo ennen kuin ne ehtivät muodostua ongelmiksi. Lisäksi Pekalla on kantava basso.
Jussi Gustafsson
Ohjelmistokehittäjä
Humaani, yhteistyökykyinen ja osaava sosiaali- ja terveydenhuollon toimija ruohonjuuritasolta mittavien hankkeiden läpiviemiseen.
Anonyymi tukija
Neuropsykologi