Sote toteutetaan evoluutiolla, ei revoluutiolla

Meillä on puutteistaan huolimatta yksi maailman parhaista terveydenhuoltojärjestelmistä. Jatkossa sen evoluutio on tarpeen, revoluutiota ei tarvita. Maakuntamalli–valinnanvapaus-lehmänkaupan jälkeen on siirrettävä katseet takaisin alkuperäisiin tavoitteisiin: yhdistämään sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Samalla tulee huolehtia, että rahoituspohja saadaan laajemmaksi. Kuntien välistä yhteistyötä on lisättävä merkittävästi ja sote-palveluiden järjestämisvastuu siirrettävä kuntien yhteistoimintaorganisaatioille. Maakunnissa on jo tehty paljon hallituksen sote-ehdotukset ylittävää ansiokasta kehitystyötä ilman lakimuutoksia. Maakuntamalli on tarpeeton kehityksen jarru, ja sen poliittinen organisoituminen vaikeuttaa aluejakojen muuttamista muuttuvien tarpeiden mukaisiksi.

Maakuntamalli on tarpeeton kehityksen jarru, ja sen poliittinen organisoituminen vaikeuttaa aluejakojen muuttamista muuttuvien tarpeiden mukaisiksi.

Soten uudistaminen aloitetaan velvoittamalla kuntia yhdistämään terveydenhoito ja sosiaalihuolto. Monessa kunnassa tämä onkin jo tehty. Tämän jälkeen kunnat järjestävät sote-toiminnan yhden tai useamman naapurikuntansa kanssa niin, että tavoitteena on vähintään 100000 asukkaan väestöpohja. Samalla velvoitetaan yhteistoiminta-alue vastaanottamaan kaikki mukaan pyrkivät naapurikunnat. Näin mikään kunta ei jää yksin, ja muodostuvat alueet ovat parhaiten paikallisia olosuhteita vastaavia. Yhtä ehdotonta oikeaa aluekokoa ei ole, vaan se määrittyy palvelutarpeen mukaan. Lisäksi alueisiin vaikuttavat etäisyydet ja kielikysymykset, ja kaikki tämä osataan ottaa parhaiten huomioon alueellisesti, ei sosiaali- ja terveysministeriössä saati eduskunnassa.

Lisäksi alueisiin vaikuttavat etäisyydet ja kielikysymykset, ja kaikki tämä osataan ottaa parhaiten huomioon alueellisesti, ei sosiaali- ja terveysministeriössä saati eduskunnassa.

Kunnat huolehtivat myös mm. liikunta- ja kulttuuritoiminnasta, joilla on suuri merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä. Näitä toimialoja täytyy kehittää, jotta terveyskuluissa saadaan säästöjä. Tällaiseen toimintaan kuntia kannustava terveysmenoja vähentävä vaikutus jäisi maakuntamallissa kokonaan pois.

HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén teki erinomaisen ehdotuksen 1000 lääkärin ja 1000 hoitajan palkkaamisesta terveyskeskuksiin, jotta hoitoonpääsy nopeutuisi. Ehdotan puolestani, että tämä rahoitetaan lopettamalla Kela-korvausten maksaminen työterveyshuollolle sairauksien hoidosta ja ohjataan säästö terveyskeskuksille. Kustannusvaikutus lienee neutraali. Sairauksien hoito vaihtelee työterveyshuoltojen järjestämänä huomattavasti. Muutoksen myötä kaikki saisivat samantasoisen sairauksien hyvän hoidon terveyskeskuksissa. Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto voi säilyä ennallaan.

Yhteiskunnan kannalta terveydenhuolto toimii hyvin, kun ihmiset ovat terveitä ja pysyvät pois palveluista. Yksityisten palveluiden näkökulmasta ei niin pientä vaivaa olekaan, etteikö sitä yksityislääkärillä kannattaisi hoitaa.

Yhteiskunnan kannalta terveydenhuolto toimii hyvin, kun ihmiset ovat terveitä ja pysyvät pois palveluista. Yksityisten palveluiden näkökulmasta ei niin pientä vaivaa olekaan, etteikö sitä yksityislääkärillä kannattaisi hoitaa. Yksityisellä terveydenhuollolla on varmasti paikkansa selkeästi määriteltävissä ongelmissa, mutta laajojen ja mutkikkaiden, moniammatillisesti hoidettavien kokonaisuuksien tulee pysyä julkisen terveydenhuollon vastuulla.

Jaa sosiaalisessa mediassa
 • 92
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  92
  Shares