Julkaisut

Väitöskirja

Rantanen, P: The dynamometric trunk muscle strength test in low back trouble
Tieteellinen tutkimus Ortonin julkaisusarja. A  Helsinki: Invalidisäätiö  2001;  no. 13  70 s. + liitteet, ISBN:  952-9657-14-5

Väitöskirjan osatyöt

Rantanen PPhysical measurements and questionnaires as diagnostic tools in chronic low back pain. J Rehabil Med. 2001; Jan;33(1):31-5

Rantanen P, Nykvist F: Optimal sagittal motion axis for trunk extension and flexion tests in chronic low back trouble. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2000; Nov;15(9):665-71

Rantanen P, Penttinen E, Rinta-Kauppila S, Ruusila T: Cardiovascular stress in isokinetic trunk strength test. Spine (Phila Pa 1976). 1995; Feb 15;20(4):485-8

Rantanen P, Airaksinen O, Penttinen E: Paradoxical variation of strength determinants with different rotation axes in trunk flexion and extension strength tests. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1994; 68(4):322-6

Muut alkuperäisartikkelit

Välimäki M, Mishina K, Kaakinen JK, Holm SK, Vahlo J, Kirjonen M, Pekurinen V, Tenovuo O, Korkeila J, Hämäläinen H, Sarajuuri J, Rantanen P, Orenius T, Koponen A: Digital Gaming for Improving the Functioning of People With Traumatic Brain Injury: Randomized Clinical Feasibility Study. J Med Internet Res. 2018 Mar 19;20(3):e77. doi: 10.2196/jmir.7618.

Rantanen P, Parkkari T, Leikola S, Airaksinen M, Lyles A: An In-home Advanced Robotic System to Manage Elderly Home Care Patients’ Medications: A Pilot Safety and Usability Study. Clin Ther. 2017 May;39(5):1054-1061. doi: 10.1016/j.clinthera.2017.03.020. Epub 2017 Apr 20

Välimäki M, Korkeila J, Kauppi K, Kaakinen JK, Holm S, Vahlo J, Tenovuo O, Hämäläinen H, Sarajuuri J, Rantanen P, Orenius T, Koponen A: Digital Gaming for Improving the Functioning of People With Traumatic Brain Injury: Protocol of a Feasibility Study. JMIR Res Protoc. 2016; Feb 9;5(1):e6. doi: 10.2196/resprot.4841

Särkämö T, Laitinen S, Numminen A, Kurki M, Johnson JK, Rantanen PPattern of Emotional Benefits Induced by Regular Singing and Music Listening in Dementia. J Am Geriatr Soc. 2016; Feb;64(2):439-40. doi: 10.1111/jgs.13963

Särkämö T, Laitinen S, Numminen A, Kurki M, Johnson JK, Rantanen PClinical and Demographic Factors Associated with the Cognitive and Emotional Efficacy of Regular Musical Activities in Dementia. J Alzheimers Dis. 2016;49(3):767-81. doi: 10.3233/JAD-150453

Särkämö T, Tervaniemi M, Laitinen S, Numminen A, Kurki M, Johnson JK, Rantanen PCognitive, emotional, and social benefits of regular musical activities in early dementia: randomized controlled study. Gerontologist. 2014; Aug;54(4):634-50. doi: 10.1093/geront/gnt100

Särkämö T, Laitinen S, Tervaniemi M., Numminen A, Kurki M, Rantanen, PMusic, emotion and dementia: Insight from neuroscientific and clinical research. Music and Medicine 2012; 4 (3):153-162

Huotari K, Lyytikäinen O, Ollgren J, Virtanen MJ, Seitsalo S, Palonen R, Rantanen PDisease burden of prosthetic joint infections after hip and knee joint replacement in Finland during 1999-2004: capture-recapture estimation. Hospital Infection Surveillance Team. J Hosp Infect. 2010; Jul;75(3):205-8. doi: 10.1016/j.jhin.2009.10.029

Ogino D, Kawaji H, Konttinen L, Lehto M, Rantanen P, Malmivaara A, Konttinen YT, Salo J: Total hip replacement in patients eighty years of age and older. J Bone Joint Surg Am. 2008; Sep;90(9):1884-90. doi: 10.2106/JBJS.G.00147

Kauhanen L, Jylänki P, Lehtonen J, Rantanen P, Alaranta H, Sams M: EEG-based brain-computer interface for tetraplegics. Comput Intell Neurosci. 2007; 23864. doi: 10.1155/2007/23864

Kauhanen L, Nykopp T, Lehtonen J, Jylänki P, Heikkonen J, Rantanen P, Alaranta H, Sams M: EEG and MEG brain-computer interface for tetraplegic patients. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2006; Jun;14(2):190-3

Cavallaro E, Cappiello G, Micera S, Carrozza MC, Rantanen P, Dario P: On the development of a biomechatronic system to record tendon sliding movements. IEEE Trans Biomed Eng. 2005; Jun;52(6):1110-9

Karppinen J, Korhonen T, Malmivaara A, Paimela L, Kyllönen E, Lindgren KA, Rantanen P, Tervonen O, Niinimäki J, Seitsalo S, Hurri H: Tumor necrosis factor-alpha monoclonal antibody, infliximab, used to manage severe sciatica. Spine (Phila Pa 1976). 2003; Apr 15;28(8):750-3; discussion 753-4

Airaksinen O, Rantanen P, Sihvonen T, Airaksinen K, Hänninen O, Herno A: Monitoring of muscle fatigue during isokinetic exercise. Acupunct Electrother Res. 2001;26(4):253-61

Airaksinen O, Kolari PJ, Heiskanen J, Rantanen P: Intracompartmental pressure among patients suffering from overuse symptoms in the upper extremity. Effect of intermittent pneumatic compression. Journal of Rehabilitation Sciences 1991; 4(1):3-6

Rantanen P, Airaksinen O: Poor agreement between so called sacroiliac joint tests in ankylosing spondylitis patients. Manual Medicine 1989; 4(2)62 64

Rantanen P, Airaksinen O: Geringe Übereinstimmung sogenannter Iliosakralgelenktests bei Patienten mit ankylosierender Spondylitis. Manuelle Medizin 1992; 30(1):2-4 Käännös

Airaksinen O, Airaksinen K, Rantanen P, Kolari PJ, Loponen V, Rotinen S: Lesiones en un equipo de hockey sobre hielo. Estudio de seguimiento retrospectivo de seis anos. Archivos de Medicina del Deporte 1990; 8(26):155 159

Airaksinen O, Rantanen P, Kolari PJ, Pöntinen PJ: Effects of the infrared laser therapy at treated and non treated trigger points. Acupuncture and electrotherapeutics research, international journal. 1989; 14:9 14

Airaksinen O, Airaksinen K, Rantanen P, Martikainen A, Pöntinen PJ: Effects of HeNe laser irradiation on the trigger points of patients with chronic muscle tension in the neck. Scandinavian Journal of Acupuncture and Electrotherapy. 1989; 4:63 65

Airaksinen O, Rantanen P, Kolari PJ, Pöntinen PJ: Effects of infrared laser irradiation at the trigger points. Scandinavian Journal of Acupuncture and Electrotherapy. 1988; 3:56-61

Rantanen P, Airaksinen O: Laser effects on the pressure pain threshold in healthy subjects. Scandinavian Journal of Acupuncture and Electrotherapy. 1988; 3:51-55

Alkuperäisartikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa

Särkämö T, Laitinen S, Numminen A, Kurki M, Rantanen P: Role of musical leisure activities in dementia care: Applicability and benefits perceived by caregivers. in Simon, P. & Szabo, T. (eds.): Music: Social Impacts, Health Benefits and Perspectives.  2013; Nova Science Publishers, 21 sivua

Konttinen YT, Milosev I, Trebse R, Rantanen P, Linden R, Tiainen VM, Virtanen S; Metals for joint replacement. in Revell PA (ed):  Joint Replacement Technology. 2008; pp 115-162 DOI: 10.1533/9781845694807.2.115

Alanen JT, Kvist MH, Rantanen P: The structure and mobility of the foot and ankle in healthy children. in Viitasalo JT and Kujala U: The way to win : proceedings of the international congress on applied research in sports held in Helsinki, Finland, on 9-11 August 1994. 1995; pp 55-58

Kvist M Alanen J, Levola J, Rantanen P: The complaints of lower extremities in children and their relation to foot structure and physical activity. in Viitasalo JT and Kujala U: The way to win: proceedings of the international congress on applied research in sports held in Helsinki, Finland, on 9-11 August 1994. 1995; pp 85-89

Hänninen O, Rantanen P, Airaksinen O, Remes A: Evaluation of muscle fatigue development with different EMG indices. in Utveckling i arbetslivet ergonomi förbättring i jobbet, pp. 292 299.  Nordiska Ergonomisällskapets årskonferens 1989, 12. – 14. September 1989, Tammerfors, Finland, ISBN 951 721 414 6

Alkuperäisartikkelit ja katsaukset suomalaisissa julkaisusarjoissa

Särkämö T, Laitinen S, Numminen A, Tervaniemi M, Kurki M, Rantanen P: Muistaakseni laulan: musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään säätiön julkaisusarja. A  Helsinki: Miina Sillanpään Säätiö  2011  no. 10  50 s., ISBN:  978-951-8973-55-6

Ogino D, Kawaji H, Konttinen L, Lehto M, Rantanen P, Malmivaara A, Konttinen YT, Salo J: Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset. English abstract. Suomen ortopedia ja traumatologia – SOT  2007;  vol. 30  no. 3  s. 278-282. http://www.soy.fi/sot-lehti/3-2007/30.pdf

Rantanen P, Keinonen A, Mäkelä A. The 2004 implant yearbook on ortho­paedic endoprostheses – Finnish arthroplasty register. Lääkelaitoksen julkaisuja 2/2006

Väätäinen U, Airaksinen O, Rantanen P: Polven lihasvoiman mittauksen toistettavuus variokineettisellä menetelmällä. Suomen ortopedia ja traumatologia 1990; 13(2):259 260

Yleistajuiset artikkelit

Koskinen S, Särkämö T, Kullberg-Turtiainen M, Forsbom MB, Molander K, Huttula L, Turtiainen P, Sarajuuri J, Rantanen P, Tervaniemi M, Hokkanen L: Tanssikuntoutus: uusia tuulia aivovammakuntoutuksessa. English summary.
Fysioterapia  2015; 62(7):4-11

Koho P, Rantanen P, Pekkonen M, Härkönen H, Railo-Granfelt A, Pohjolainen T, Hurri H: Laitosmuotoinen kuntoutus yksilölliseksi ja jatkuvaksi prosessiksi. Fysioterapia 2007;  54(5):50-52

Rantanen P: Endoproteesirekisteri tuottaa tietoa Suomen tekonivelkirurgiasta – Implantaregistret producerar information om endoproteskirurgin i Finland. Tabu  2006; vol. 14 no. 6 pp. 25-26, 41 http://www.fimea.fi/documents/160140/753095/16699_tabu_tabu62006.pdf

Rantanen P: Vartalon lihasvoiman mittaaminen alaselkäpotilailla. English summary. Fysioterapia 2002, 49( 1):4-7

Rantanen P: Kuuden miljoonan dollarin miehen jäljillä. (key words Prostheses and Implants, Artificial Organs, Bionics). Orton: Invalidisäätiön tiedotuslehti  2002; no. 2  p. 8-9

Rantanen P: Selkäkivun patologia, diagnostiikka ja hoito Valtakunnallinen Paavo Nurmi urheiluvammaseminaari: V Turunliikuntalääketieteenpäivät Turku 24.-25.4.1993 Rantasipi Ikituuri 1993; p. 134

Rantanen P: Tiesitkö tämänkinselkäkivuista? Urheilusanomat 1994; 25(6):p. 8

Rantanen P, Airaksinen O: Opiskelijoille selkää! Suomen lääkärilehti 1989; 44(11):1160 1163

Airaksinen O, Rantanen P: Laser in physical medicine. A review. Scandinavian Journal of Acupuncture and Electrotherapy 1987; 2(3):101 104

Rantanen P: Hemiplegiapotilaan raajaongelmat ja niiden hoito. Suomen lääkärilehti 10:1986

Verkkoaineistot

Smolander J, Hurri H, Koho P, Rantanen P, Sainio P, Aunola S, Ailanto P. Karppi SL. Talo S, Vaara M et al.: Toiminta- ja työkyvyn fyysisten arviointi- ja mittausmenetelmien kartoittaminen ICF-luokituksen aihealueella ”liikkuminen” : toiminta- ja työkyvyn edellytyksiä arvioiva testistö – viitekehyksenä WHO:n kansainvälisen toimintakykyluokituksen (ICF) ”suoritukset”-osa-alue (ACTIVITIES). Stakes  Helsinki : Stakes  2004  no. 25  102 s., ISBN:  951-33-1601-7 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/76947/Aiheita25-2004.pdf?sequence=1

Rantanen P (coordinated): Development of Tendon force Transducer for neuroprostheses. Project ID: IST-2001-38948, Funded under: FP5-IST 2003 http://cordis.europa.eu/project/rcn/67035_en.html